1. Belediye İmar Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğüne başvurarak binaya ait mevcut projeler (var ise) temin edilir.

 2. Bina Deprem Risk Raporu alınır. Raporun temini için binaya ait (var ise) mevcut projeler tapu(daire tapusu, kat mülkiyeti yok ise daireye ait hisseli arsa tapusu), Nüfus Cüzdan fotokopisi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Başvuru yapılır.

 3. Teknik inceleme tespit ve çalışmalar sonucu Deprem Risk Raporu hazırlanır.

 4. Deprem Risk Raporu 7 gün içerisinde üst yazı ile bağlı bulunan İlin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulur.

 5. Bakanlık raporu inceler ve 10 içerisinde eksik yoksa onaylar. Raporda bina riskli ise Bakanlık Tapu Müdürlüğü bir yazı ile bina tapu kütüğüne Riskli Yapı şerhini koyar.

 6. İlgili Tapu Müdürlüğünden tüm maliklere Bakanlık Resmi Yazısı iletilir. (Resmi yazının tebligatı ile 15 gün içinde ilgili Bakanlık İl Müdürlüğüne rapor için itiraz hakkı vardır.)

 7. Resmi yazının tebliğinden sonra bine riskli ise 60 gün içinde bina maliklerinin en az 2/3 (tapu hisse) çoğunluğu ile Bina Ortak Karar Protokolünde imza altına alınır. (Binayı nasıl, ne zaman, ne şekilde ve dağılımda yapılacağına ait bir protokoldür). Bina Ortak Karar Protokolü bağlı bulunan İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne bir dilekçe ile sunulur.

 8. Binanın yeniden inşaatı veya takviye güçlendirmesi için Bakanlık oluru ve Bakanlıkça anlaşma sağlanan Bankalar aracılığı ile Kentsel Dönüşüm kredisinden yararlanılır.

 9. Binanın yeniden yapımı sırasında kat malikleri Bakanlık İl Müdürlüğüne başvuruda bulunarak (18 ay) kira yardımından faydalanabilirler.

Not: Aynı anda hem kira yardımı hem de bina için Kentsel Dönüşüm kredisi kullanılamaz.

 1. Binanın yeniden inşaatı veya güçlendirilmesinin yapılması için tüm işlemler(proje, evrak takibi, kira destek süreçleri vb.) Evril Yapı tarafından hazırlanır ve Ruhsat alınır.

 2. Binanın yeniden inşaatı veya güçlendirilmesi kat maliklerinin ortak kararı ile seçip anlaşacağı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müteahhitlik lisansına sahip firmalar ile sözleşme yapılır.

 3. Yapımı tamamlanan bina için bağlı olunan Belediyeden (Depreme dayanıklı projesine uygun yapılmış, eksiksiz bina) İSKANLI TAPULAR Evril Yapı tarafından alınır.

SİZİ ARAYALIM

SİZİ ARAYALIM